O firmie

O nas

Firma EXKOL powstała jako spółka cywilna w 1991 roku. Od początku zajmowała się utrzymaniem bocznic kolejowych i remontami infrastruktury kolejowej. Od 2001 roku działamy jako spółka jawna.
Ponad 30 letnie doświadczenie pozwala naszej firmie na sprawne, terminowe i dobre jakościowo prowadzenie robót budowlanych, rewitalizacyjnych, remontowych i utrzymaniowych w szerokim spektrum: budowa peronów, przejazdów, rozjazdów, odwodnienia, podtorza, nawierzchni oraz remonty obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów i przepustów.

Wieloletnia współpraca z firmą DPNIK Dolkom sp. z o.o. pozwoliła nam nabyć doświadczenie sprawnej mobilizacji sił roboczych tj. w szybkim rozpoczęciu budowy oraz przeprowadzeniu jej w krótkim czasie z wysoką intensywnością – dużym potencjałem ludzkim i nakładem sprzętowym. Wielokrotnie asystowaliśmy przy wykonywaniu prac każdym sprzętem wysokowydajnym.
Działając jako podwykonawca lub współwykonawca prowadziliśmy również kompleksowo roboty dla takich firm, jak: ALUSTA S.A., Trakcja PRKil S.A., Schweerbau GmbH&Co KG Bauunternhmen, PORR S.A., Budimex S.A., PKP CARGO SERWIS sp. z o.o, ZUE S.A., ETF Polska Sp. z o.o., ZRK DOM czy PNUIK Kraków.
Ponadto realizujemy zadania bezpośrednio dla PKP PLK S.A.
Od wielu lat posiadamy również kontrakt na utrzymanie bocznicy PGE GIEK Elektrowni Opole – w tym utrzymanie nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności kolejowej oraz przeciągarek wagonowych.